Miscel·lània Joan Veny, Volume 7

Couverture
L'Abadia de Montserrat, 2005 - 320 pages
El professor Joan Veny, que ha estat vicepresident i president de l’AILLC, s’ha dedicat molt especialment a la dialectologia i al lèxic català. Amb aquesta miscel•lània, que coincideix amb la seva jubilació com a catedràtic de la universitat de Barcelona, l’AILLC vol fer públic el reconeixement de tots els seus membres envers un dels estudiosos més importants de la llengua dels Països Catalans.
 

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Pages sélectionnées

Table des matières

Section 1
2
Section 2
5
Section 3
13
Section 4
45
Section 5
69
Section 6
109
Section 7
153
Section 8
181
Section 12
258
Section 13
260
Section 14
262
Section 15
264
Section 16
266
Section 17
267
Section 18
273
Section 19
295

Section 9
203
Section 10
225
Section 11
251
Section 20
307
Section 21
317

Autres éditions - Tout afficher

Expressions et termes fréquents

Informations bibliographiques