Miscel·lània Joan Veny, Volume 5

Couverture
L'Abadia de Montserrat, 2002 - 294 pages
El professor Joan Veny, que ha estat vicepresident i president de l’AILLC, s’ha dedicat molt especialment a la dialectologia i al lèxic català. Amb aquesta miscel·lània, que coincideix amb la seva jubilació com a catedràtic de la universitat de Barcelona, l’AILLC vol fer públic el reconeixement de tots els seus membres envers els estudiosos més importants de la llengua i de la literatura dels Països Catalans.
 

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Pages sélectionnées

Table des matières

Section 1
5
Section 2
37
Section 3
51
Section 4
53
Section 5
67
Section 6
89
Section 7
117
Section 8
137
Section 9
161
Section 10
173
Section 11
181
Section 12
201
Section 13
233
Section 14
267
Section 15
291
Droits d'auteur

Autres éditions - Tout afficher

Expressions et termes fréquents

Informations bibliographiques