Miscel·lània Joan Veny, Volume 8

Couverture
L'Abadia de Montserrat, 2002 - 326 pages
El professor Joan Veny, que ha estat vicepresident i president de l’AILLC, s’ha dedicat molt especialment a la dialectologia i al lèxic català. Amb aquesta miscel·lània, que coincideix amb la seva jubilació com a catedràtic de la universitat de Barcelona, l’AILLC vol fer públic el reconeixement de tots els seus membres envers els estudiosos més importants de la llengua i de la literatura dels Països Catalans.
 

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Pages sélectionnées

Table des matières

Section 1
5
Section 2
21
Section 3
31
Section 4
69
Section 5
95
Section 6
111
Section 7
141
Section 8
187
Section 12
296
Section 13
299
Section 14
300
Section 15
301
Section 16
303
Section 17
306
Section 18
307
Section 19
309

Section 9
219
Section 10
235
Section 11
279
Section 20
323
Droits d'auteur

Autres éditions - Tout afficher

Expressions et termes fréquents

Informations bibliographiques