Miscel·lània Joan Veny, Volume 4

Couverture
L'Abadia de Montserrat, 2002 - 308 pages
El professor Joan Veny, que ha estat vicepresident i president de l’AILLC, s’ha dedicat molt especialment a la dialectologia i al lèxic català. Amb aquesta miscel·lània, que coincideix amb la seva jubilació com a catedràtic de la universitat de Barcelona, l’AILLC vol fer públic el reconeixement de tots els seus membres envers els estudiosos més importants de la llengua i de la literatura dels Països Catalans.
 

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Table des matières

ENRIC PRAT Pep Vila La traducció dels Contrabanders de
2
Magí SUNYER Els Segadors i Pau Claris a la literatura catalana
257
CARME GREGORI Lús de la carta en lobra de Carme Riera
291

Autres éditions - Tout afficher

Expressions et termes fréquents

Informations bibliographiques